Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

תשלום אגרות והיטלים בעת רכישת דירה

25.9.18

תשלום אגרות והיטלים בעת רכישת דירה

רכישת דירה היא אירוע מורכב, שלרוב, אדם מן הישוב עושה אותו פעם אחת או מספר פעמים ספורות בחייו. הרכישה כרוכה בהעברת כספים מצד לצד, ובנוסף לכך, תשלום אגרות והיטלים שונים הנקבעים על ידי הממשלה. המיסוי יכול להיות גבוה ומשמעותי, ומשום כך, כדאי לכל מי שמתעתד לרכוש או למכור נכס להכיר אותו לעומק טרם התחלת התהליך. עורך דין המתמחה בנושאי נדל"ן יכול להעריך בצורה מדויקת את גובה המיסוי הנדרש וכדאי להתייעץ עימו. רשויות המס מפרסמות אף הן טבלאות וסימולאטורים שעל פיהם ניתן להעריך את המס, אבל יש צורך להתמצא בהם כדי לא לטעות בחישובים.

מיסים עיקריים ברכישת דירה

מבחינת אגרות והיטלים , קיימים שני מיסים עיקריים המוטלים על שני הצדדים לעסקה. המוכרים משלמים מס שבח והרוכשים מס רכישה. מס שבח הוא מס המוטל על ההפרש שבין מחיר הרכישה של הנכס ומחיר המכירה. כל זאת, בניכוי הוצאות שהותרו לניכוי על פי דין והתאמות ושנות. הוצאות מוכרות במקרים כאלו הם: השקעות שנעשו  בנכס, ריביות ששולמו בגין הלוואות שנלקחו לטובת רכישתו, שיפוצים שונים, פחת ובלאי שלו לאורך השנים ועוד. מס רכישה הינו המס השני ואותו משלם הרוכש. המס הזה אינו זהה והוא משתנה בין רוכש אחד למשנהו. לרוכשי דירה יחידה יש פטור עד תקרה מסוימת בעוד שאלו שמחזיקים במספר דירות יש מס בשיעור גבוהה יותר. קיימים מצבי ביניים שונים בהם המיסים משתנים, או שניתנים פטורים ברמות שונות ומומלץ לבדוק כל מצב לגופו.

יש מצב בו יש רוכש דירה אשר מחזיק בידו עדיין את הדירה הישנה. אז במקרה כזה המחוקק מתחשב ומאפשר למכור את הדירה תוך פרק זמן של שנתיים מבלי לשלם מס. בנוסף, קיימים הנחות ופטורים לנכים, נפגעי פעולות איבה, עולים חדשים וכדומה. פטורים אחרים קיימים על אנשים המחזיקים בשליש מדירות נוספות או ב50% מדירות שהתקבלו בירושה. יש הנחיות מיסוי שונות לתושבי חוץ, ככלל, דירה שמיועדת למגורים או משמשת למגורים חייבת  במס רכישה. יש מקרים, בהם נרכשת דירה בחדרה מקבלן לדוגמה וכאשר בנייתה הושלמה, והיא נחשבת לדירת מגורים לצורך מס רכישה. יש מקרים בהם הקבלן לא מתחייב בחוזה העסקה לסיים את  הבנייה ובמצב כזה הדירה אינה נחשבת כדירת מגורים לצורך תשלום מס רכישה, ואז יש הקלות בשיעורי המס.

פרק הזמן לתשלום מס רכישה

מס רכישה יש לשלם תוך פרק זמן קצר ממועד החתימה על החוזה. יש לדווח לרשויות תוך 40 יום ואז מתקבלת השומה שצריך לשלם תוך המועד הנקוב בה. שיעורי מס על דירה ראשונה הם 0% והם עולים במדרגות על פי חלקי השווי כפי שהם מפורטים בתקנות. בדירה שנייה שיעורי המס גבוהים בהרבה. מס זה הוא אחד המיסים אשר באמצעותם יכול האוצר להקטין את הביקושים לדירות. למשקיעים לא יהיה כדאי להחזיק יותר מדירה אחת בגל המיסוי הגבוה בעת הרכישה. מומלץ להיעזר בעו"ד נדל"ן בכל עסקת רכישת ומכירת מקרקעין.

 

רוצים לדבר עם נציג שלנו?

רוצים שנציג/ה שלנו
יחזור אליכם?
לחצו כאן!

רוצים לדבר עם נציג שלנו?
תפריט נגישות
LM web solution
Call Now Button