Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

החל מחדרי השינה ועד הסלון – כך תוכלו למדוד את גודל הדירה המדויק שלכם

14.6.20

כך מודדים בצורה הכי נכונה את גודל הדירה – כולל כל חדרי השינה והשטחים הנלווים:

בשנים האחרונות חלה תופעה של חוסר אחידות במדידות שטחי דירות לרכישה – הרוכשים לעתים עומדים בפני מצבים בהם בטאבו רשום גודל מסוים של הנכס, ומהצד שני העירייה קבעה גודל אחר – חוסר האחידות הזה נוצר כיוון שבתהליכי המדידות מעורבים מספר גופים שונים, כאשר לכל אחד מהם שיטת מדידה שונה משלו (חלקם כוללים את חדרי השינה והסלון ללא המרפסת, חלקם כן כוללים את המרפסת, וכד').
במדריך שלפניכם נסביר על שיטות מדידת הנכסים ועל מקרים נוספים חוץ מרכישת דירות, בהם מומלץ למדוד את גודל הנכס:

חדרי השינה כלולים, מרפסת שמש ושאר חלקים חיצוניים לא כלולים

החל משנת 2008 נכנס לתוקף תיקון של צו מכר בפרט, אשר מקל על רוכשי הדירות החדשות – זהו למעשה טופס אשר הקבלנים מחויבים לצרף לחוזה המכירה, ובין היתר עוסק בנושא שטח הדירה כאשר נאסר עליהם להחשיב חלקים כגון מחסן נלווה, חנייה או מרפסת שמש.
המדידה עצמה אמורה לכלול את שטח פנים הדירה לרבות חדרי השינה, הסלון, המטבח וכד', השטח שמתחת לקירות החוץ, ומחצית מהשטח שנמצא מתחת לקירות המשותפים עם השכנים – כלומר, מדידות בשיטות הברוטו והנטו.

שיטות הברוטו והנטו – מדד השטחים הציבוריים כולל חדרי מדרגות ולובי, לעומת מדד השטחים הפנימיים כולל חדרי השינה, הסלון והמטבח

השיטות היותר נפוצות למדידת שטחי נכסים כיום הן שיטות הברוטו והנטו. השיטות מחולקות לכמה סוגים:

נטו – מדידה הכוללת רק את השטחים אליהם ניתן להגיע בפועל. המדידה כוללת את היקף הדירה ואת מחצית מהקירות המשותפים עם השכנים. רק שטחים אלו יהיו מחויבים בתשלום הארנונה.

ברוטו – מדד של שטח הדירה כולה כולל חדרי שינה, סלון, מטבח וכד', וכולל גם את הקירות והשטחים הציבוריים.

ברוטו ברוטו – שיטת מדידה זו נפוצה בעיקר בבניינים חדשים. במסגרת השיטה נמדדים כלל השטחים הציבוריים כגון קירות פנים, קירות חוץ, חדרי שירות, חדרי מדרגות ולובי הבניין, כך שבפועל עלות הארנונה המחושבת תהיה גבוהה.

נטו נטו – שיטה בה נמדד שטח הרצפה של הדירה בלבד, ללא קירות פנים/חוץ ושאר השטחים המשותפים.

מדידת גודל נכס עבור חישוב דמי ועד בית

מעבר להערכת שווי הנכס וחישוב נכון של הארנונה, מדד נכס דירה יכול לשמש גם למקרים של תשלומי ועד בית, כאשר מדידה מדויקת של הנכס תוכל לחסוך בעלויות הועד – ניתן לעשות זאת באמצעות מסמך הנקרא "תשריט בית משותף", אותו משיגים דרך העיריה או המועצה המקומית.
מסמך זה יכול לסייע לקבוע את גודלו המדויק של הנכס לפי רישומי רשות המקרקעין וגורמי העיריה.
במקרים מסוימים ייתכן ונתוני המסמך לא יתאימו לנתונים בפועל, לכן מומלץ להיעזר בשרותיו של מודד מקצועי אשר יבצע בדיקות פנים (חדרי שינה ושאר החדרים הפנימיים), וחוץ (כולל כל השטחים הציבוריים) בצורה מדויקת יותר בהתאם לצורך.

רוצים לדבר עם נציג שלנו?

רוצים שנציג/ה שלנו
יחזור אליכם?
לחצו כאן!

רוצים לדבר עם נציג שלנו?
תפריט נגישות
LM web solution
Call Now Button